Módszerek

Katathym Imaginációs Pszichoterápia

A KIP relaxációs, imaginatív eljárás, melyet az 50–es években Hanscarl Leuner fejlesztett ki, és amely során a módosult tudatállapot hasznosításával tárja fel a probléma különböző rétegeit, megsegítve ezzel a megértés és feldolgozás mind kognitív, mind emocionális oldalát. A KIP során a kliens relaxált állapotban a terapeuta segítségével, instruálásával képeket imaginál (képezés), melyek segítenek a tudattalan tartalmak feltárásában és átdolgozásában. A KIP során a terapeuta és a kliens közt folyamatos párbeszéd zajlik, ez teszi lehetővé a képekkel való közös munkát.
A KIP-hez a kliens oldaláról nincs szükség előképzettséghez vagy korábbi relaxációval, meditációval, hipnózissal vagy egyéb módosult tudatállapotokkal kapcsolatos élményekre, tudásra.

Komplex Integratív Gyermekterápia

Olyan komplex, integrált szemléleten alapuló, gazdag eszköztárral dolgozó módszertan és elmélet, mely egyszerre merít a családterápiás, tranzakcióanalitikus, kognitív tanuláselméleti és szociálpszichológiai megközelítésekből. A módszerei közé tartoznak dinamikus tesztek (Világteszt, Bábteszt, Életjáték), dráma-, művészet- és meseterápiás eszközök, gyermekhipnoterápiás és az Erickson-i terápia módszerei, valamint a Hanscarl Leuner által kifejlesztett Katathym Imaginatív Pszichoterápia (KIP) gyermekváltozata, a Rajz KIP.
Az integratív terápia hasznosítható spektrumzavar (ASD) jegyeit mutató gyerekek esetében, illetve a szenzoros integráció zavara, tünetei esetén is.
A Komplex Integratív Gyermekterápia átfogó és mindenre kiterjedő elméleti és módszertani tudást ad a pszichológusoknak, hogy megértsék és segítsék a gyermek fejlődési szükségleteit minden életszakaszban és képesek legyenek azt elhelyezni a szülő-gyerek interakció keretében. Optimalizálni tudják a szülői attitűdöt az intrauterin élettől a serdülőkorig.