Gyerekekkel

Mi történik az első alkalom során?

Az első, egyórás alkalom egy feltáró, orientáló beszélgetés, melyre mindkét szülőt várom és melyen átbeszéljük a problémát, kérdést, történést, mellyel megkerestek. Célja az információ-átadás, mely lehetővé teszi, hogy körvonalazódhasson a probléma és annak fényében az, hogy a lehetőségeiket és a problémakört tekintve mi a legmegfelelőbb, legcélravezetőbb megsegítés a gyermek és családja számára.

A folytatást az alkalom végére közösen meghatározzuk, és megállapodunk a továbbiakra vonatkozóan.

Ha esetleg úgy látom, hogy az adott probléma túlmutat a kompetenciahatáraimon, segítek a megfelelő, esetleg specifikus intézmény vagy szakember megtalálásában, az ellátórendszerben való eligazodásban.

 

Hogy zajlik a gyermekekkel folytatott munka?

Három-négy év alatti gyermekek esetében a hangsúly elsősorban a szülőkkel való munkán van. Gyermekükkel csak 1-3 alkalommal találkozom, mely során szükség esetén a szülő végig bent lehet az alkalmon. Ezen alkalmak célja a gyermek szociális viselkedésének, kapcsolatkészségének, frusztrációs toleranciájának, kötődésének feltérképezése. A közös munka ezeken túl nevelési tanácsadásra, szülőkonzultációkra fókuszálódik.

Három-négy év feletti gyermekek esetében az első alkalmat követően megkezdődik az ún. diagnosztikus szakasz. Ez még egy szülői alkalomból (csak az édesanyával, ún. anamnesztikus adatok felvétele céljából), 3-5 gyermekkel töltött alkalomból, valamint egy, a diagnosztikát lezáró újabb szülőkonzultációs alkalomból áll. A szakasz utolsó szülőkonzultációs alkalmával átbeszéljük az eddigieket, visszajelzést adok és javaslatot teszek a folytatást illetően.
Ha a diagnosztikus szakasz során úgy látom, hogy a probléma orvosolható szülőkonzultációval, nevelési tanácsadással, akkor az adott családra, gyermekre szabottan meghatározzuk annak ütemét.
Amennyiben hatékony beavatkozásnak tűnik, akkor közösen meghatározott, vállalt ütemben (általában heti egy alkalom) ezt követően kezdődik meg a terápiás munka. Gyermekek esetében a terápiás foglalkozások 45 percesek, és ezen folyamat ideje alatt is rendszeresek a szülőkonzultációk.

16 éves kortól az első találkozáson a gyermek jelenléte mérlegelendő, nagyban függ a megkeresés okától, egyéni megállapodás függvénye. Leggyakrabban a szokásos protokollt javaslom: első alkalommal mindkét szülő, második alkalommal az édesanya jelenléte szükséges, majd ezt követően találkozom a gyermekkel több alkalommal, melyet egy visszajelző szülőkonzultáció követ.
Ha az első találkozást megelőző telefonos egyeztetés során úgy látom jobbnak, akkor kérem, hogy a gyermek is legyen jelen, és majd az alkalom végén határozzuk meg a továbbiakat (még egy szülői alkalom az anamnézis felvétele érdekében, diagnosztika folyamata stb.).

Amennyiben hatékony beavatkozásnak tűnik, akkor közösen meghatározott, vállalt ütemben (általában heti egy alkalom) ezt követően kezdődik meg a terápiás munka. Kamaszok esetében a terápiás foglalkozások 45-55 percesek, a konkrét időtartamot a gyermek aktuális teherbírása szabja meg.

 

Mi történik egy ülésen?

Eszköztáram komplex és integratív, mely lehetővé teszi a terápián történtek pillanatra, egyénre és helyzetre szabottságát. Munkám alapja a játék, mely során a szabadjátéknak teret engedve bábozunk, szerepjátékozunk, rajzolunk, mesét költünk, vagy éppen mesét hallgatunk stb. A gyermeki lélek nyelve a mese és a játék, melyet így lehetőségem nyílik lefordítani, értelmezni és a környezet számára érthetővé, feldolgozhatóvá tenni.

Az idősebbekkel (kiskamasz, kamasz) természetesen az ő életkorukra szabottan, másképpen dolgozom. Beszélgetünk, monodrámázunk (egyfajta szerepjáték), és ha nyitott rá, rajzolunk, firkálunk, alkotunk. Amennyiben az szakmailag indokolt, KIP-pel, meseterápiával, relaxációval, kognitív eszközökkel is dolgozom.

 

Meddig tart a terápia, konzultáció, megsegítés?

A nagy egyéni és helyzeti variabilitás miatt nehéz általánosságban meghatározni, hogy meddig tart a közös munka. Mércéje a tünetek javulása, a kitűzött célok elérése, annak megélése, hogy értelme van a közös erőbefektetésnek. Ha nem volt konkrét időpont kitűzve, a folyamat befejezését bármelyik fél kezdeményezheti, közös megbeszélés, megegyezés tárgyát képzi.
Az egyéni ütemezés eltérő lehet, egyéni megállapodás tárgyát képzi, de általánosságban elmondható, hogy a találkozások gyakorisága heti egy alkalom, egy ülés felnőttekkel 50 percig tart, gyermekekkel 45 perc. Krízishelyzet kialakulásakor, vagy az adott probléma jellegétől függően az ütemezés ettől eltérhet.